KDO JSME

Název: Tábory v Beskydech, z.s. (dále jen „Spolek“)
Sídlem Spolku je:  Kosmonautů 334, Starý Bohumín,  PSČ 73581

Bylo mu přiděleno IČO: 22740741

CÍLE ČINNOSTI SPOLKU

Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci aktivního trávení volného času dětí, mládeže i seniorů. Spolek sdružuje členy na základě společného zájmu a cíle. 

  1. Vytvořit dětem a mládeži zázemí, ve kterém se budou prolínat aktivity a hry v přírodě se sportem a společně se získáváním různých dovedností.
  2. Vést děti a mládež ke vztahu se živou i neživou přírodou. Činnost v přírodě, jejich poznávání a ochrana.
  3. Umožnit dětem a mládeži učení se prostřednictvím praktických činností a her.
  4. Péče o děti v dětské skupině, vytváření veřejného prostoru pro setkávání rodičů a jejich dětí. Podpora rodiny, mateřství a rodičovství. 
  5.  Rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže, včetně vztahů ke zvířatům, převážně koním.
  6. Vytvořit prostor k seberealizaci rodičů s malými dětmi.
  7. Podpořit sportovní, kulturní i uměleckou aktivitu předškolních i školních dětí, která povede k jejich rozvoji dovedností a znalostí.
  8. Podpořit seberealizaci seniorů a vytvořit jim k tomu adekvátní zázemí.

Celé stanovy si můžete přečíst   ZDE 

Theme: Overlay by Kaira Vojtěch Vacík
Tábory v Beskydech