KDO JSME

Jsme nezisková organizace TÁBORY V BESKYDECH, z.s.
Sídlo: Starý Bohumín, Kosmonautů 334, PSČ 735 81
Předsedkyně: Ivana Zelinová
IČO: 22740741
Email: taboryvbeskydech@email.cz
Telefon: 724 014 649
Sdružení je nezisková organizace, dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

CÍL SDRUŽENÍ

Naším cílem je zajistit pro děti zejména ze smogem zatížených regionů ozdravný pobyt na zdravém prostředí a na čistém vzduchu v přírodě, především o jarních a letních prázdninách.

Pořádání ozdravných, zimních a letních táborů pro děti předškolního i školního věku.

Hlavní zájmová činnost:
Vytvořit dětem zázemí, ve kterém se budou prolínat aktivity a hry v přírodě se sportem a společně se získáváním různých dovedností.

Podpořit sportovní, kulturní i uměleckou aktivitu předškolních i školních dětí, která povede k jejich rozvoji dovedností a znalostí.

Vést děti ke vztahu se živou i neživou přírodou. Činnost v přírodě, její poznávání a ochrana.

Umožnit dětem učení se prostřednictvím praktických činností a her.

Týmová práce v oddílech rozvíjející spolupráci a odpovědnost za druhé.

Výuka rukodělných aktivit.

Umělecký rozvoj a reprezentace města Bohumín.

Zde si můžete prohlédnout stanovy Tábory v Beskydech, z.s.   Zobrazit

Theme: Overlay by Kaira Vojtěch Vacík
Tábory v Beskydech