1. Den 18.7.2020

Bradavická škola čar a kouzel je znovu otevřena! I letos naši kouzelníci zahájili školní rok jízdou Bradavickým expresem, který však byl před příjezdem do školy nečekaně přepaden mozkomory a zákeřnými kouzelníky. Naši studenti se ale nedali. Mozkomoři byli zahnáni a studenti se tak mohli ubytovat ve svých komnatách a seznámit se se svými spolužáky. Po večeři v hodovní síni byl zahájen již tradiční rozřazovací ceremoniál, ve kterém byli studenti Moudrým kloboukem rozděleni do kolejí Nebelvír, Zmijozel, Havraspár s Mrzimor. Po slavnostním večeru začala první velká bradavická diskotéka.
2. Den 19.7.2020

První den v Bradavicích naši kouzelníci věnovali aktivitám v Zapovězeném lese. V první části jsme tvořili lesní domečky ze dřeva a přírodnin, které jsme poté vybavili přírodní potravou vyráběnou z šišek. Malí kouzelníci si zahráli na lesní detektivy a velcí vytvářeli přírodni pavoučí síť pro Aragogy. Odpolední program se naši studenti věnovali týmovým aktivitám v podobě výroby kolejního erbu, z kterého vznikly šátky pro celý tým, a každý student si vytvořil i svou kolejní kravatu na dveře své komnaty. Večer jsme se společně s profesory naučili nový táborový tanec a následoval hřeb večera-hledání kamene mudrců. Nebýt chycený trolem, projít šachovým turnajem a najít kámen mudrců, to byly stěžrjní aktivity prvního společného večera v Bradavicích.
3. Den 20.7.2020

Nedělní den začal velkým famfrpálovým turnajem. Jednotlivé koleje porovnaly své síly v kategorii mladší a starší kouzelníci a snažily se získat další důležité body pro svůj tým. Netrvalo dlouho a dozvěděli jsme se nemilou zprávu-tajemná komnata je opět otevřena! Nepřátele dědice, mějte se na pozoru! Naši kouzelníci se ale ničeho nezalekli a s celým týmem prošli přes aktivity ufňukané Uršuly, zatančili si Baziliškův tanec a došlo i na svlékání hadí kůže. Příchod do tajemné komnaty byl ukončen zaslouženým Dobbydance s kostýmky a večer patřil promítání filmu Fantastická zvířata a kde je najít.
4. Den 21.7.2020

Krásné úterní ráno do Bradavic! V dopoledním programu si naši kouzelníci prověřili své schopnosti jak v kreativní činnosti v podobě malování na sklíčka, tak ve střelbě hned v několika různých disciplínách: střelba ze vzduchovky, air-softky, šipky a luku. Po odpoledním klidu si profesorský sbor připravil pro své studenty tzv. aktivní stanoviště. Studenti se svými spolužáky mohli navštívit různá stanoviště a strávit odpolední čas aktivitami jako byl například famfrpong, bradafotbal, průchod labyrintem, fantastická zvířata, hodina tance, pišpong či společenské hry. Odpolední aktivity byly večer vystřídány vědomostní soutěží Chcete být guvernérem Gringottovic banky? Opět se prověřil týmový duch kolejí nejen v pantomimě, slovním vysvětlování, hudbě, kreslení a hádání českých měst, ale i v tematických okruzích Česko, svět, jídlo, zajímavost, umění, historie, sport a příroda. Soutěž přinesla nečekaná překvapení a zvraty, avšak zasloužená výhra patřila zaslouženě koleji Havraspár.
5. Den 22.7.2020

A je tady pátý školní den v Bradavicích! Díky příjemnému počasí jsme se společně vydali k Černému jezeru a užili si celé dopoledne vodním dováděním a týmovými vodními soutěžemi. To ale naši kouzelníci netušili, co je čeká odpoledne. Velký nálet poštovních sov od mudlů! Flákat se, neučit se, tak to tedy ne. Šup do výuky, právě začíná škola v přírodě! Hodina jasnovidectví, muzikologie, runy profesorky Bablingové, obrana proti černé magii, Hulák pro tebe, aragogie apod., právě to byly hodiny, ve kterých se otestovaly vědomosti a síly našich kouzelníků. Snaha se vyplatila a každý z nich našel balíček odměn z mudlovského světa ve své komnatě. Večer jsme společně usedli k táboráku a došlo i na stezku odvahy.
6. Den 23.7.2020

Velká táborová olympiáda je tady! Ačkoliv se oficiální olympijské hry v Tokiu nekonají, bradavické školy čar a kouzel se to netýká. V dopoledním programu si každá z kolejí vytvořila svou týmovou vlajku a pokřik a účastnila se soustředění na olympijské odpoledne v rámci moderního osmiboje-biatlon, čínské polévky, koňské dostihy, asijské oblázky či běh s dračími vejci. Odpoledne každý tým představil svou soutěžní kolej a vrhl se na hned 26 různých sportovních disciplín-hod koulí, střelba, skok do dálky, hod oštěpem, čínská dřívka, famfr obruče apod. Po sportovním odpoledni jsme se zúčastnili Bradamánie, ve které se ukázal talent hned v 21. vystoupeních našich studentů.
7. Den 24.7.2020

Předposlední den v Bradavicích začal velkým Brumbálovým soubojem, ve kterém měla každá kolej možnost získat jedny z posledních bodů pro svůj tým. Soutěžilo se v aktivitách jako například boby a lyže, wingardium leviosa, krabí chůze, potlouky či průlez potrubím. Následovalo skládání vlajky z rozstříhaných šátků, hledání viteálu a členů profesorského sboru a na řadu přišla nejdůležitější část dne-předávání diplomů, vysvědčení a odměn za táborové soutěže. Nejlepší kolejí se pro rok 2020 stal Nebelvír. Slavnostní vyhlášení bylo završeno tombolou a závěrečnou Potterovskou diskotékou.
8. Den 25.7.2020

Je tady poslední den v bradavické škole čar a kouzel! Závěrečný den školního roku jsme strávili na společném celodenním výletě. Prošli jsme se celkem deseti kilometrovou procházkou přes nejvyšší vrchol vsetínských Beskyd, Vysoká (1024 m.n.m.), turistickou chatu Třeštík a poté jsme došli až na B(r)umbálku. Zde nastal čas loučení s našimi studenty. Mudlové si vyzvedli své děti, Bradavický expres odvezl poslední studenty a školní rok 2020 v Bradavicích tak byl oficiálně ukončen. Děkujeme všem kouzelníkům, kteří se letos podíleli na kouzelné atmosféře tábora, děkujeme za jejich píli a aktivitu po celý týden. Brzy nashledanou v Bradavicích!
**NEPLECHA UKONČENA**