Nahoru
ŠKOLIČKA NA FARMĚ

Tento projekt je podporován Evropskou unií.
Otevřeli jsme pro Vás zcela ojedinělou Školičku na farmě s malou ZOO pro děti od 1,5 roku až po předškoláky!

Naše Dětská skupina s denním režimem Sluneční zahrada“ se nachází v Ostravě-Svinově, na ulici Polanecká 50/31 poblíž dálnice a hlavních městských tepen.
Děti přijímáme celoročně dle volné kapacity.email: skolickanafarme@email.cz
V případě zájmu a rezervace nás kontaktujte na tel: 724 014 649
Školička na farmě - Sluneční zahrada je určena pro děti od dvou let do povinné školní docházky. Provozní doba od 7 do 17 hodin.
Poskytuje rodičům podobnou službu jakou je např. mateřská školka nebo bývalé jesle. Tedy možnost hlídání dětí s kvalitním předškolním vzdělávacím programem buď po dobu celého dne (min. 6 hod.), nebo půldenní (min. 3 hod.).

Celodenní jesličky (1 třída) a školka (1 třída) v rámci Dětské skupiny Sluneční zahrada jsou zaměřeny na prožitkové učení, aby si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet živý svět, a nikoliv jen získávat informace odtržené od životní reality. Naopak, aby se všestranně a přirozeným způsobem rozvíjely na základě vlastních, autentických prožitků také skrze přírodu, přestože žijí ve městě.
Školička na farmě je zaměřena na „navrácení“ dětí zpět do přírody mezi skutečná zvířata a rostliny. Dětí, které žijí ve velkoměstě a v místě jako je průmyslová oblast Ostravska, kde jsou izolovány od „živého světa“, a bez nadsázky mnohé ani neví, že ovoce i zelenina se musí vypěstovat a že vejce, které právě snědly, snesla slepička.

To vše umožňuje areál zahrady.
Součástí zázemí je i malá farma s drobným hospodářským zvířectvem - slepicemi, kohoutem, králíky, kozami, ovcemi, prasetem, kačenami, morčaty, kočkou, psem aj. (časem i ustájení koně). Dále sad s ovocnými stromy a krmítky pro ptáky, záhonky na pěstování a sklizeň zeleniny i bylinek. Dále venkovní hrací plocha s pískovištěm, prolézačkami, bludištěm, lanovými atrakcemi, houpačkami, skluzavkami, tabulemi na kreslení a také malým kopcem, ze kterého děti v zimě bobují. Uzavřená venkovní hrací plocha včetně sadu je dostatečně velkým prostorem na tolik potřebný „volný“ pohyb dětí. 

Díky prožitkovému učení děti na vlastní kůži pochopí smysl přírody i života, reálně prožijí potřebu starat se o zvířata nebo o svůj záhonek. Prostředí dětem poskytuje nepřeberné množství podnětů i možností k osobnostnímu růstu, kreativitě i fantazii. Chceme tak děti vést ke zdravému životnímu stylu. Děti se zároveň učí přirozené zodpovědnosti (když zvířátko nenakrmí, zemře, když kytku nezalijí, zvadne).
Se záměrem úzce souvisí i strava podávaná dle zásad zdravé výživy. Díky názorným ukázkám v zahradě si děti ověří fungování přírody a třeba vlastnoručně vypěstovaná zelenina nebo posbírané ovoce podpoří jejich chuť zdravě jíst. 

V miniškoličce Sluneční zahrada ovšem dětem dáváme podněty i pro jejich všestranný rozvoj. Počínaje od výše uvedené environmentální výchovy přes hudební (zaměřenou na správné dýchání), pohybovou (zaměřenou na zdravé cvičení a plavání), jazykovou (hravou formou výuka anglického jazyka), motorickou-tvořivou (vlastní keramická pec, šikovná ručka a tvoření mandal z písku), výtvarnou, dramatickou a nezapomínaje i na předškolní přípravu.

Umístění Sluneční zahrady na Polanecké ulici v Ostravě-Svinově je rovněž velmi vhodné z hlediska dostupnosti, neboť jen 300 metrů je nájezd na dálnici D1 i hlavní tepny města Ostravy, dále je v blízkosti autobusová zastávka MHD a v části Svinov také vlakové nádraží - důležitý železniční uzel. Přímo u miniškoličky jsou rovněž parkovací místa.

Další informace na www.skolickanafarme.cz
Klikni na www.skolickanafarme.cz